Edytujemy arkusz kalkulacyjny.

Mam świadomość tego, że nie każda osoba po ściągnięciu i uruchomieniu arkusza będzie wiedziała co i jak zrobić aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Postaram się opisać w jaki sposób dostosować go tak aby spełniał nasze oczekiwania, oraz przedstawię za co odpowiedzialne są poszczególne pola. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania lub sugestie, to umieść pod spodem komentarz albo napisz do mnie, będzie to dla mnie bardzo pomocne.

W części arkusza Dochody będą znajdowały się dane dotyczące naszych zaplanowanych dochodów, przychodów, podatków i odłożonej części zarobków.

Wiersz trzeci Planowany DDN czyli Dostępny Dochód Netto w wierszu tym wpisujemy planowaną kwotę pieniędzy, którą zamierzamy wydać w danym miesiącu, pozwoli nam to na zaplanowanie wydatków oraz ustawi arkusz aby właściwie obliczał wszystkie pola.

Wiersze od czwartego do siódmego służą do wprowadzania dochodów. Z wiersza czwartego i piątego jest potrącana kwota w wysokości dziesięciu procent i wstawiana jest do wiersza dziewiątego. Opisy wierszy od czwartego do ósmego można modyfikować według własnych preferencji.

Do wierszy czwartego i piątego wpisujemy wszystkie przychody, od których chcemy aby była potrącana kwota dziesięciu procent, wstawiana do wiersza dziesiątego, czyli nasze zarobki z etatu lub prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i zarobki z naszych inwestycji. Możemy podzielić te wiersze na małżonków, na grupy przychodów netto lub brutto, na zarobki z etatu i własnej działalności. Zastanów się jak chcesz opisać te wiersze albo pozostaw tak jak jest.

Do wierszy szóstego i siódmego wpisujemy inne przychody, od których nie chcemy aby była potrącana kwota dziesięciu procent wykazywana w wierszu dziesiątym. Mogą się tutaj znaleźć darowizny, zapomogi, kwoty ze sprzedaży niepotrzebnych rzeczy, przelewy z konta oszczędnościowego (bufor finansowy) wyrównujące braki w dochodach w czasie okresu chorobowego lub bezrobotnego.

W wierszu ósmym wpisujemy podatki, które musimy zapłacić od dochodów, tylko wtedy jeżeli nie zostały wcześniej potrącone z kwot, które wpisujemy w wierszach od czwartego do siódmego. Jeżeli chcesz aby kwota dziesięciu procent była obliczana od zarobków brutto, to w wierszu czwartym i piątym wpisujesz kwoty brutto, a w wierszu ósmym należny podatek.

Wiersz dziewiąty jest to wiersz w którym wstawiana jest dziesięcioprocentowa kwota pomniejszająca przychody z wiersza czwartego i piątego. Należy się tutaj wytłumaczenie dlaczego ta kwota jest wyliczana automatycznie i dlaczego nie można jej edytować. Dziesięć procent jest to absolutne minimum jakie powinniśmy odłożyć zanim zaczniemy wydawać zarobione przez nas pieniądze. Kwotę tą możemy wykorzystać zgodnie z naszymi przekonaniami np. przeznaczyć na inwestycje w naszą przyszłość (emerytura) lub jak to robią chrześcijanie na wspieranie dzieł Bożych.

Wiersz dziesiąty DDN czyli Dostępny Dochód Netto dostarcza nam informacji o naszym dochodzie, który jest dostępny w danym miesiącu. Tutaj należy pamiętać, że jest to dochód dostępny, co nie znaczy wcale, że musimy go wydać. Jeżeli DDN jest równy lub wyższy niż Planowany DDN to gratuluje, jeżeli nie to musisz znaleźć rozwiązanie.

W części arkusza Wydatki będą znajdowały się dane dotyczące naszych wydatków w poszczególnych grupach i kategoriach. Opisy poszczególnych grup i kategorii w wierszach od trzynastego do siedemdziesiątego szóstego możemy modyfikować według własnych preferencji. Opisy te są automatycznie przenoszone do kartotek miesięcy, w których będziemy wprowadzać nasze wydatki.