Arkusz kalkulacyjny

Podstawą każdego budżetu jest zestawienie przychodów i rozchodów, do tego celu służy omawiany na tej stronie arkusz kalkulacyjny stworzyłem go ponieważ potrzebowałem narzędzia, które będzie na tyle proste aby każdy, kto potrafi włączyć komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików *.xls (Excell, Calc itp.) mógł z niego skorzystać i na tyle czytelne by można było wyciągać właściwe wnioski. Nie staram się nikogo przekonać do tego, że ten arkusz jest najlepszy, zależy mi na tym aby dzięki jego pomocy przekonać, że prowadzenie budżetu wcale nie musi być czymś nie osiągalnym. Poniżej opiszę jak korzystać z proponowanego arkusza do prowadzenia budżetu domowego.

Na początku musisz pobrać plik i zapisać go na swoim komputerze, proponuję zmienić mu nazwę zastępując słowo wzor na rok którego budżet dotyczy np. 2020.

Kartoteka Budżet roczny – w części arkusza Przychody możesz zmienić opis czterech wierszy od 4 do 7, z wiersza 4 i 5 potrącana jest ustalona w komórce A/9 procentowa kwota, która pomniejsza DDN (Dostępny Dochód Netto) kwota ta zostaje uwzględniona w wierszu 9, na co przeznaczymy tą kwotę zależy od nas.

Następnie przejrzyj dokładnie opisy poszczególnych grup i kategorii wydatków, możesz w tym momencie zmienić je według swoich potrzeb. Dotyczy to tylko kartoteki Budżet roczny, w kartotekach miesięcy opisy wstawiane są automatycznie. Pozostawiłem również puste wiersze abyś mógł dodać brakujące według ciebie kategorie.

Teraz pozostało już tylko wprowadzanie danych do poszczególnych komórek arkusza.

Na podstawie moich przykrych doświadczeń aby zapobiec przypadkowemu usunięciu formuł z komórek, w których nie wprowadza się danych zostały one zablokowane do edycji.